underside-topfoto-placeholder6.jpg

Hamster

Der findes mange forskellige hamsterslægter, der har forskellig levevis og behov.

Guldhamster (Mesocricetus auratus), kinesisk ("dværg"-) hamster (Cricetulus griseus) og ægte dværghamstere (Phodopus spp., f.eks. Campbells dværghamster (Phodopus campbelli), vinterhvid dværghamster (Phodopus sungorus) og Roborovskis dværghamster (Phodopus roborovskii)) er blot nogle af de mange hamsterslægter, der findes. Denne vejledning skal ses som en generel vejledning, men tjek altid hvilke specifikke behov din hamster har. 

Sociale behov/floksammensætning 
De fleste dværghamsterarter er sociale i naturen og skal derfor holdes i par eller små grupper. 
Man skal dog bemærke, at det ikke vil være alle individer af en social hamsterart, der kan trives sammen, og det skal man selvfølgelig tage højde for, når man sætter dyrene sammen, så man undgår slagsmål eller overdreven aggression mellem sine dyr. Dette er særlig vigtigt, når man hol-der flere kinesiske ("dværg")-hamstere sammen, da de generelt ikke er lige så sociale som de egentlige dværghamstere (Phodopus-slægten). Holder man dem i par eller grupper af samme køn, undgår man problemer med at få afsat alle de unger, et par med et eksemplar af hvert køn vil producere. I forbindelse med at sætte dyrene sammen er det vigtigt at give dem fred og ro, samtidig med at man observerer dem for at se, om de nu kan enes. 

Guldhamstere lever alene i naturen og er kun sammen med andre hamstere, når de skal parre sig. En guldhamster i fangenskab kan derfor bedst lide at være alene og forsvarer sit territorium meget kraftigt, hvis der skulle komme en indtrængende hamster. Ikke engang en hun- og hanhamster vil kunne lide at være sammen, og det er derfor ikke synd at have en guldhamster alene. Dette stiller selvfølgelig nogle ekstra krav til anden form for aktivering af guldhamsteren, så den ikke keder sig og mistrives. 

Fodring 
Hamsteren har kun behov for en ringe mængde mad, men til gengæld skal den kunne spise af sin mad flere gange om dagen. Det er vigtigt, at hamsteren altid har adgang til frisk mad, da et så lille dyr meget hurtigt kan svækkes af sult. 

Desuden er hamsteren kendt for at lave forråd – al overskydende mad bliver transporteret i kindposerne hen til forrådskammeret. Tjek derfor om hamsteren har et meget stort forråd af mad, og at der ikke ligger fordærvet mad i forrådet. 
Som grundfoder til hamsteren kan man benytte færdigblandet hamsterfoder fra en dyrehandel. Det skal være foder, der er blandet specielt til hamstere, og køb aldrig foder i plastikposer. 
Derudover kan man tilbyde hamsteren lidt grønt og frugt – mælkebøtter, frugtblade og frugtgrene med knopper er også en meget god idé. Husk det ikke må indeholde skadelige stoffer, det må f.eks. ikke være sprøjtet. Frugt og grønt, ligeledes gerne økologisk/usprøjtet, gives i små mængder, og husk at netop frugt og grønt hurtigt fordærves i et forråd. Hø/halm kan ikke anbefales som foder og redemateriale, da de skarpe ender derfra kan forårsage skader på hamsternes kindposer. 

De fleste tror, at hamsteren udelukkende æder planteføde, og den lever da også overvejende af plantefrø og grønt. Men hamsteren spiser også insekter og larver. Tilbyd den derfor små dyr som foder i fangenskab. Melorme, græshopper o.l. kan købes, men man kan også selv finde insekter, larver og regnorme, som kan gives til hamsteren. Bryder man sig ikke om at have levende insekter i huset, kan i stedet bruges foderblandinger til insektædende fugle. Et par gange om ugen vil hamsteren gerne have en lille bid rå kalvelever eller hakket okse- og kalvekød. Giv den f.eks. et lille stykke, hvis der alligevel er okse- eller kalvekød i huset. 
Godbidder til hamsteren kan være nødder, grankogler, rosiner, jordnødder og lignende – dog ikke saltede jordnødder! 
Hamsteren skal altid have fri adgang til frisk drikkevand (skiftes dagligt), helst i en drikkeflaske. 

Burindretning 
Hamsteren er et natdyr, så den sover hele dagen og er vågen og aktiv hele natten. Derfor skal buret stå et sted, hvor det ikke ge-nerer, at hamsteren larmer om natten, og hvor den kan have ro om dagen. Desuden skal buret stå lyst, tørt og uden træk. 
En hamster stikker meget let af, så buret skal være lavet specielt til hamstere, f.eks. af net med meget fine masker. Et bur til en hamster skal være minimum 75 x 35 cm og 35 cm i højden. Jo mere plads, jo bedre, og har man en art, der kan holdes sammen med andre artsfæller, skal de selvfølgelig have tilsvarende mere plads. 

Brug et tykt lag spåner som bundlag. Af velegnede alternativer til høvlspåner og halm/hø som bundlag kan nævnes "Gnavz"-flager, der er et ikke-støvende naturprodukt lavet af plantefibre og tang (kan fås i dyrehandler). Flagerne opsuger fugt og urin godt, og man undgår det støv, som høvlspåner, halm og hø kan give i buret. Hamsteren har brug for noget at gnave i, så det er vigtigt, at man giver den nogle friske frugtgrene en gang imellem. 
I buret skal hamsteren have en hule. Man kan give den et sovehus lavet af f.eks. træ, ler eller keramik. Pap eller plastik duer ikke, da hamsteren gnaver igennem det. 

Rengøring 
Hver dag skal overskydende foder fjernes, og frisk vand fyldes i drikkeflasken. Man behøver dog ikke at fjerne rester af den færdige hamsterblanding, da den godt kan holde sig frisk længere. En hamster er et meget renligt dyr, og den lægger altid sin afføring i et bestemt hjørne i buret. Det er derfor meget nemt et par gange om ugen at skifte dette hjørne. 
En gang om ugen skal alt i buret skiftes, og der gives nyt bundmateriale. Lad dog lidt af hamsterens redemateriale blive, så den stadig føler sig hjemme i buret. En gang imellem skal alle ting i buret og selve buret vaskes af – brug kun varmt vand uden sæbe. 

Håndtering 
En hamster er et meget lille og kvikt dyr. Den stikker nemt af og kan komme ind ad det mindste lille hul. Man skal derfor holde godt øje med den, når man har den ude af buret. Man kan evt. købe en løbegård hos dyrehandleren, så man har styr på, hvor hamsteren er, så det f.eks. ikke risikerer at komme til skade. 

En hamster kan bide rigtig hårdt, men den kan sagtens blive tam og vænne sig til ens hånd, hvis man behandler den roligt og nænsomt. Løft hamsteren forsigtigt med den ene hånd, og brug den anden hånd som støtte under hamsteren. Pas på med at lade hamsteren stå/sidde på hånden uden støtte, man bør istedet forme en skål med hænderne, når man har den oppe. Hvis den bliver bange, kan den falde/springe ned og komme slemt til skade. Når hamsteren i starten skal vænne sig til ens lugt, er det en god ide at man stille og roligt tilbyder den godbidder med hånden. Løft ikke hamsteren rundt om maven, og lad være med at kram-me/klemme den med hånden. Hvis det gør ondt på den, eller den bliver bange, vil den forsvare sig ved at bide og prøve at flygte. 

Aktivering 
Hamsteren er et meget aktivt dyr, som elsker at lave noget. Der-for er det vigtigt, at man giver den noget at beskæftige sig med, særlig vigtigt er det, hvis man har en guldhamster, som jo går alene i buret. Den skal have mange ting at gnave i, f.eks. blade, grene, grankogler, sten, rødder osv. Der kan købes mange ting til hamsteren (legetøj) i en dyrehandel, men det er altid mere spæn-dende med ting fra naturen. Hamsteren skal også have motion, f.eks. ved hjælp af et løbehjul. Vælg et solidt løbehjul, som fastgøres godt til burvæggen, så der ikke kan ske ulykker, når ham-steren bruger det. Løbehjulet skal være med fast bund, ikke tremmer, da hamsteren ellers kan beskadige sine ben, og pelsen kan sidde i klemme, hvis det drejer sig om en langhåret guldhamster. 

Man kan også tage hamsteren ud på en løbetur eller i en sandkasse udendørs. Hold altid øje med, at den ikke kan slippe væk – den kan smutte ud alle steder! 

Livsforløb/formering 
Hamstere kan typisk leve i op til 2-3 år. 
Hunnen kan få mellem 4 og 12 unger i hvert kuld! 
Guldhamsterunger kan blive kønsmodne, allerede når de er fire uger gamle, og skal derfor holdes adskilt i de respektive køn eller holdes alene, hvis man ikke vil have ukontrolleret avl og slagsmål. 

Sundhed/sygdom 
Pga. hamsterens ringe størrelse går det hurtigt ned ad bakke for den, hvis den bliver syg. Se ikke tiden an, men gå straks til en dyrlæge. Og det er vigtigt, at hamsteren altid har adgang til mad og vand, ellers kan det let gå galt. 
Pas på, når hamsteren er ude. Den kan komme ind ad et hul på størrelse med en sodavandskapsel, så den kan komme ind alle vegne. 

Holdes en hamster i for kold rumtemperatur, kan den gå i hi. For at modvirke dette skal man hæve rummets temperatur og evt. varme hamsterens krop i hænderne. 

Som andre gnavere er hamsteren følsom over for træk og kulde, og den kan derfor udvikle luftvejsinfektioner, som kan være dø-delige. Begynder hamsteren at nyse meget eller trækker vejret langsomt eller besværet, skal man derfor tage den til dyrlægen. 

Hamstere kan få diarré, som ofte skyldes, at de fodres med for meget frisk grønt eller for hurtigt foderskift. Ved kun at fodre med hamsterblanding og hø i nogle dage går det normalt hurtigt over igen. 
I forbindelse hermed skal man være opmærksom på, at der også findes en meget farligere sygdom kaldet »wet tail«, hvis symp-tomer er voldsom vandig diarré, og at dyret vil virke træt og miste appetitten. Har man mistanke om, at ens hamster kan have denne tilstand, skal man straks søge hjælp hos dyrlægen, ellers kan hamsteren dø inden for 2-4 dage. 

Vil du vide mere: 
Dansk Hamster Forening 


Website by Buchs