hunde.jpg

Moskusskildpadde

Moskusskildpadden er en sumpskildpadde, som tilbringer en stor del af tiden i vandet. Den findes i naturen i Nord- og Centralamerika 

Moskusskildpadder er ikke et udpræget socialt dyr i naturen, men kan som regel med fordel sagtens holdes i små grupper/par, f.eks. to hunner og en han. Kønsmodne hanner skal man dog passe på med at sætte sammen, pga. territorial aggression, og i det hele taget skal man tage højde for, at visse individer kan være mere bidske/uomgængelige, og dermed uegnede til at gå i grupper, end andre. Hvis flere individer sættes sammen, skal man selvfølgelig observere dem tæt i startperioden, og de skal altid gives mange muligheder for skjul i akvaterrariet. 

Fodring 
Moskusskildpadder æder udelukkende animalsk føde, som regnorme, melorme, oksekød, snegle og evt. små tørfisk (”kattegodbidder”, kan evt. også købes i asiatiske specialforretninger). Krybdyr kan ikke selv danne det aktive vitamin D3, hvis de ikke udsættes for solens lys eller for kunstigt ultraviolet lys. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at ultraviolet lys ikke kan gennemtrænge glas. D3- vitamin har især betydning for at knoglerne opbygges korrekt. Desuden har også foderets indhold af kalk og fosfor betydning for knoglerne. Kort kan det siges, at der skal være så meget kalk og så lidt fosfor som muligt. Derudover har foderets indhold af A-vitamin betydning for at huden og mund- og øjenslimhindens sundhed. Tilsæt derfor foderet vitamin- og kalkpulver indeholdende D3-vitamin og det også vigtigt at variere foderemnerne. 

De skal kun fodres et par gange ugentligt. Resten af dagene er fastedage. Moskusskildpadder kan æde meget, så pas på med overfodring. 

Terrarie-indretning 
Brug et akvaterrarium/akvarium med en lav vanddel, en dybere vanddel og en landdel. Vanddelen skal være konstrueret, så skildpadden selv kan klatre op, da den svømmer dårligt, og landdelen skal være forsynet med beplantning som mos og græs, der kan holde på fugtigheden. Husk et filter til vandet. Grundfladen i terrariet bør være mindst 80 x 100 cm et par eller en lille gruppe. 
Moskusskildpadden bruger meget tid i vandet, og den bruger også dybt vand, men den svømmer som førnævnt dårligt. 

Temperaturen i terrariet bør have et spænd fra ca. 20–50° C fordelt over terrariets areal, således dyrene altid kan finde en plads med en passende temperatur for dem. Brug altid et termometer til at tjekke, at terrariets temperatur har denne spændvidde. Anbring en sten/træstub med en varmekilde ovenover. Varmepladsen skal nå op på 38-40° C. Kræver høje temperaturer og er meget fugtighedskrævende. Giv derfor evt. daglige overbrusninger. 

Der skal være gode muligheder for skjul, som store rødder, stenhuler o. lign. Dyrene kan lide at grave sig ned i landdelen, giv dem derfor gode skjulesteder. 

Bundlaget i landdelen kan bestå af grus eller lignende; det skal kunne dræne vandet. 

Rengøring 
Gammelt foder fjernes dagligt, ligesom skjulestederne bygges op igen og terrariet overbruses dagligt. 
Så ofte som det behøves skiftes landdelen og mosset ud, og ligeledes skiftes vandet i vanddelen som det trænger, særligt hvis der ses bundfald/overfladesnavs. Hyppigheden af rengøringen afhænger bl.a. af hvor mange dyr man har, hvor stort et akvarium man har, og hvor godt ens vandfilter virker, men en gang om ugen vil i de fleste tilfælde være rigeligt. 

Håndtering 
Moskusskildpadder er sky og kan være aggressive. De er generelt mere sky og aggressive end f.eks. landskildpadder, ja faktisk i forhold til skildpadder generelt. Hvis skildpadden er meget aggressiv, kan den tages op ved at gribe fat om af skjoldet – moskusskildpadder kan ikke trække halsen så langt ud, at de kan bide din hånd derfra, så længe du ikke holder tæt på halsen. 

Aktivering 
Fodres med hele fødeemner. Hold vandet rent! 

Livsforløb/formering 
Moskusskildpadder er, ved god foderstand, kønsmodne efter to år. Hunnen lægger op til 6 æg på land i fugtig jord eller sand, og de klækkes efter 103-132 dage. De nyklækkede unger har en skjoldlængde på 2,3-2,5 cm. Et udvokset eksemplar kan opnå en skjoldlængde på op til 14 cm. 

Sundhed/sygdom 
Hos alle krybdyr er nedsat eller ophørt ædelyst, rødme og/eller belægning i munden, hævede eller lukkede øjne, besværet vejrtrækning og problemer med hudskiftet tegn på A-vitaminmangel. Ubehandlet vil det føre til at dyret enten sulter ihjel eller får dødelige følgesygdomme som f.eks. lungebetændelse og hudbetændelse. 

Hos sumpskildpadder vil det første symptom på A-vitaminmangel ofte være, at øjenlågene hæver, så dyret til sidst ikke kan åbne øjnene. 
For lidt D3-vitamin og/eller forkert balance mellem kalk og fosfor bevirker, at knoglerne udvikler sig forkert og bliver bløde eller nemt knækker. Selvom dette ikke nødvendigvis er dødeligt, vil dyrenes livskvalitet voldsomt nedsættes, og i visse tilfælde kan kæbeknoglerne blive så påvirkede, at dyret ikke kan spise. 

Hos skildpadder ses ved D3-vitaminmangel at skjoldet bliver blødt og gummiagtigt, samt får et bulet eller kegleformet udseende. 
De ovenstående sygdomme kræver, at dyret både tages under akut behandling af en krybdyrkyndig dyrlæge, og at der sker en omlægning af dyrets kost. 

Vil du vide mere: 
Nordisk Herpetologisk Forening 

 

Website by Buchs